Chitaladan jäsentyytyväisyys erinomaisella tasolla

Chitaladan Puutarhakadun toimipisteessä tehdyn jäsentyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat vihdoin saapuneet ja aiheeseen liittyvä tutkintotyö pian luettavissa salilla. Tutkimus toteutettiin informoituna kyselytutkimuksena 29.5.-11.6.2006 välisenä aikana, jolloin lomakkeet olivat jaossa Puutarhakadun toimipisteessä treenien yhteydessä. Määräaikaan, 11.6., mennessä lomakkeita palautui jaetuista 135 kappaleesta 87. Vain kaksi lomaketta jouduttiin hylkäämään puutteellisten merkintöjen vuoksi, joten kyselyn vastausprosentiksi muodostui 63 %.  Vastausprosenttia voidaan pitää erinomaisena kyselyn laajuuteen nähden. Kyselyssä selvitettyjen taustatietojen perusteella myös vastaajakunta edusti hyvin seuran todellista jäsenistöä. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tutkimuksen tulokset vastasivat odotuksia, sillä ne osoittivat jäsenten olevan Chitaladan toimintaan erittäin tyytyväisiä. Jäsenten seuralle antama yleisarvosana kouluarvosana-asteikolla oli jopa 8,7.

Treenaamiseen liittyen jäsenet pitivät tärkeimpinä tekijöinä ohjauksen ja valmennuksen sekä treenaamisen toimivuutta. Molemmilla osa-alueilla tyytyväisyys oli korkealla tasolla. Vähemmän tärkeinä tekijöinä treenaamiseen liittyen seuran jäsenet näkivät treenisalin tilojen ja tiedotuksen toimivuuden. Näillä osa-alueilla tyytyväisyys oli aavistuksen verran alemmalla, mutta silti hyvällä tasolla. Tulosten perusteella voidaankin sanoa, että Chitaladassa on osattu panostaa oikeisiin asioihin.

Valmiiksi luokiteltujen kysymysten tulosten perusteella Chitalada Finlandin jäsenet olivat kaikista tyytyväisimpiä muun muassa seuran valmentajien ammattitaitoon, seuran ilmapiiriin ja mahdollisuuteen kilpailla thai- ja potkunyrkkeilyssä. Kun myös avointen kysymysten vastaukset otetaan huomioon, Chitaladan vahvuuksina voidaan pitää taitavia ohjaajia ja valmentajia, erinomaista ilmapiiriä ja vierailevia thaimaalaisia ohjaajia.

Parantamisen varaa seuran jäsenet näkivät puolestaan sähköpostina ilmestyvästä jäsentiedotteesta ja yhteistyökumppanien tarjoamista eduista tiedottamisessa sekä seuran tilojen siisteydessä, joskaan tyytyväisyys ei näilläkään osa-alueilla ollut huonoa. Valmiiksi luokiteltujen kysymysten sekä avoimissa kysymyksissä annetun palautteen perusteella Chitaladan toivottiin panostavan enemmän tilojensa siisteyteen, tiedotukseen sekä yksilöohjaukseen. 

Jäsenten korkea tyytyväisyystaso ja heidän antamansa palaute nähdään Chitaladassa tärkeänä tekijänä, halutaanhan seura edelleen pitää yhtenä Suomen parhaista kamppailu-urheiluseuroista. Kyselyn tulosten perusteella onkin jo ryhdytty toimenpiteisiin. Muun muassa siisteyteen on Puutarhakadun toimipisteessä alettu panostaa entistä enemmän ja tällä hetkellä siistijä käy salilla päivittäin. Yhteistyökumppaneiden tarjoamista eduista on myös tullut tietoa salin pukuhuoneiden seinille jo aiemmin toiminnassa olleen sähköisissä jäsentiedotteissa ilmoittelun lisäksi. Tiedonkulun parantamiseksi entisestään tarvitaan myös jäsenten omaa aktiivisuutta. Niitä seuran jäseniä, jotka eivät vielä kuulu jäsenpostilistalle, pyydetäänkin ystävällisesti liittymään listalle seuran sivuilla Jäseninfo –kohdassa olevien ohjeiden mukaisesti. 

Lopuksi tutkimuksen toteuttaja haluaa kiittää seuran jäseniä erittäin ahkerasta osallistumisesta kyselyyn. Kiitoksen ansaitsevat myös seuran puheenjohtaja Pertti Nurmi, joka teki kyselyn toteuttamisen mahdolliseksi, seuran Krav-Maga -vastaava Kimmo Kivinen, joka auttoi Krav-Maga –termin määrittelyssä, Chitaladan web-ihme Erkki Salonen, joka huolehti tutkimusta koskevan tiedotteen laittamisesta seuran internetsivuille, kaikki ne, jotka antoivat palautetta lomakkeen suunnittelu- ja testausvaiheessa ja kaikki ne, jotka antoivat projektille muuten tukensa ja jotka nyt unohtuvat erikseen mainita. Eli kaikille iso kiitos!

Anni Sappinen

Poistettu haittakoodia